רוטשילד בלפור - פינוי בינוי - בתכנון אילן שר אדריכלים

 
 

בית משפחת בן יצחק - הדמיה, בתכנון אילן שר אדריכלים

 
 

בית משפחת שטרית - הדמיה, בתכנון אילן שר אדריכלים